„Najistotniejszym celem psychoterapii jest wzrost, dojrzewanie i wewnętrzna niezależność pacjenta, jego wolność od lęku i napięcia, zdolność do kształtowania trwałych relacji z innymi oraz do przyjmowania i dawania dojrzałej miłości”
Frida Fromm-Reichmann

Psychoterapia to przede wszystkim relacja interpersonalna klienta i terapeuty. To wspólna podróż, w której obie strony budują bezpieczną przestrzeń, w której klient będzie stopniowo mógł odsłaniać swoje wnętrze. Jest praktyką, działaniem, w którym narzędziem jest sam terapeuta z jego wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i osobistym oraz po prostu z tym, jakim jest człowiekiem.

Psychoterapia nie jest jedynie leczeniem – jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych sposobów doświadczania siebie i rzeczywistości oraz odkrywania i korzystania z tego, czym już dysponujemy. Jest możliwością odkrycia swojej wolności i odpowiedzialności za siebie. Gabinet terapeutyczny to bezpieczne miejsce, w którym można przyjrzeć się temu co nas boli, co nas uwiera. Możemy o tym cierpieniu opowiedzieć, wypłakać je, doświadczyć w nowy dla nas sposób, sprawdzić skąd się wzięło, jaki wywiera na nas wpływ, zastanowić się co chcemy zrobić dalej i podjąć próby nowego dla nas sposobu działania.

Psychoterapia może być pomocna w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi tj. np. żałoba, utrata sensu życia, poczucie bezradności, doświadczanie konfliktów w rodzinie oraz w miejscu pracy, niska samoocena i obniżone poczucie własnej wartości.

Przebieg samych sesji może być bardzo różny. Zależy od tego co wnosi do gabinetu wraz ze sobą sam klient (swoją historię życia, oczekiwania, cele, potrzeby). Rozmaite drogi mogą prowadzić do tego samego celu – szeroko rozumiana poprawa jakości życia klienta.

Sesja trwa 50 min.