„To co wygląda na koniec, może być nowym początkiem” R. Brett

Celem terapii pary jest praca idąca w kierunku odbudowania relacji opartej o zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, obopólne wsparcie i dającą radość satysfakcję przebywania w związku. Terapia ma pomóc w przezwyciężeniu poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz osiągnięcie harmonii i zapewnienie obustronnego zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach.

Wspólne znalezienie przyczyn, które doprowadziły do kryzysu w relacji oraz podjęcie działań w kierunku wypracowania nowych sposobów radzenia sobie w trudnych momentach może być gwarancją unikania w przyszłości sytuacji doprowadzających do rozłamu w związku.

Sesja trwa 60 min.